Wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.
RSS
środa, 27 maja 2009

 Powstańcy Śląscy

fot. Powstańcy Śląscy 

 

“Powstańcy, naprzód! Hej, w szeregi!

Na ramię broń, do boku stal!

Wytknięta droga! Odry brzegi!

W obronie staniem modrych fal.

Do walki, marsz, o świętą ziemię,

O święte chaty, święty siew,

O śląski lud, piastowskie plemię,

O serca polskie, polską krew!

Nie spoczniem aż ustąpi wróg,

Gdyż nas na bój prowadzi Bóg.”  

Fragment pieśni potocznie zwanej hymnem powstańczym - „Powstanie Śląskie roku 1919”

sł. Emanuel Konstanty 

16:22, powstanieslaskie
Link Dodaj komentarz »

Po powstaniu z Górnego Śląska uciekało około 9 tys. powstańców i działaczy politycznych (z rodzinami było to około 22 tys. osób) bojąc się zemsty niemieckich nacjonalistów, którzy już w trakcie powstania dokonali licznych zbrodni na polskiej ludności. Dla uchodźców ze Śląska stworzono obozy przejściowe w Sosnowcu, Grodźcu, Szczakowej, Oświęcimiu, Jaworznie, Zawierciu i kilka mniejszych. Od dnia 23 sierpnia 1919 r. uchodźcami zajął się Główny Komitet Niesienia Pomocy Ślązakom Zagłębia Dąbrowskiego oraz Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej dla Górnego Śląska. W dniu 9 września 1919 r. powołano specjalny Komisariat Rad Ludowych Śląskich, który miał koordynować władzę polityczną dla Ślązaków uchodźców. 

Pomnik w Katowicach 

fot. Pomnik w Katowicach

1 października 1919 na mocy porozumienia między rządem polskim i niemieckim powstańcy mogli powrócić do swych domów z terenu Polski. 

Niemieckie zbrodnie zewidencjonowane wkrótce po powstaniu przez Piotra Pampucha, były przedmiotem badań komisji wojskowej zwycięskiej koalicji z generałem Dupontem na czele, która potwierdziła informacje nadchodzące z G. Śląska. Udowodniono zbrodnie na rodzinie Stanowych z Zawodzia, na nauczycielu Wincentym Janasie z Rudy i wielu innych. 

Już 21 sierpnia 1919 r. w Poznaniu powstał Komitet Pomocy dla Górnego Śląska a w Warszawie 23 sierpnia rozpoczął prace Komitet Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą Polską mieszczący się na ulicy Wspólnej 35, a potem na Chmielnej 5. Także w sierpniu w Warszawie powstał Komitet Obrony Śląska. Pod wrażeniem determinacji Ślązaków, wiele podobnych komitetów powstawało w innych miastach Polski. W Warszawie 29 sierpnia 1919 r. odbyły się cztery manifestacje poparcia dla Ślązaków, w których wzięło udział kilkaset tysięcy osób (jedna manifestacja na placu Teatralnym zgromadził prawie 100 tys. osób). 

16:21, powstanieslaskie
Link Dodaj komentarz »

Orzeł biały ze sztandaru powstańczego z Dąbrówki Wielkiej, 1919 r.

Tzw. powstanie oleskie w 1919 r.

Strajk sierpniowy - śląscy górnicy i hutnicy w czasie strajku od 11 do 14 sierpnia zażądali niedopuszczania do pracy członków bojówek niemieckich Oberschlesisches Freiwilligen-Korps terroryzujących Górny Śląsk oraz byłych grenzschutzowców. Robotnicy wysunęli także takie żądania jak: zaniechania masowych zwolnień robotników jak miało to miejsce w kopalniach "Lithandra" i "Prinzengrube", podwyżki płac i odwołanie stanu oblężenia. Strajk przybrał ogromne rozmiary - 14 sierpnia 1919 r. uczestniczyło w nim 140 tys. robotników.

Masakra w Mysłowicach - w dniu 15 sierpnia 1919. Przed bramą kopalni "Mysłowice" zebrało się około 3 tys. śląskich robotników z żonami i dziećmi w celu podjęcia wynagrodzenia za pracę. Niemiecka dyrekcja przesuwała termin wypłaty do momentu gdy około godziny 13 zaczęto wpuszczać na teren kopalni około 30 osobowe grupki robotników. Wzburzony długim oczekiwaniem tłum wtargnął na podwórze kopalni w związku z czym oddział Grenzschutzu otworzył ogień: zabitych zostało 7 górników, 2 kobiety i 13-letni chłopiec, liczby rannych nie udało się ustalić. Masakra wywołała ogromny szok i zradykalizowała nastroje polskiej ludności na Górnym Śląsku.

15:19, powstanieslaskie
Link Dodaj komentarz »
 • Ryszard Bąk z Wyr
 • Alojzy Nikodem Fizia z Krzyżowic (pow. pszczyński)
 • Maksymilian Iksal z Turzy (pow. wodzisławski)
 • Jan Jęczmyk ur. w Bojszowach
 • Stefan Krzyżowski
 • Piotr Łyszczak
 • Ryszard Mańka
 • Alojzy Ośliźlok
 • Henryk Miękina
 • Franciszek Marszolik
 • Wincenty Motyka
 • Wiktor Szczygieł
 • Mikołaj Witczak ur. we Wrocławiu
 • Jan Wyglenda ur. w Brzeźnicy (pow. raciborski)
 • Alfons Zgrzebniok ur. w Dziergowicach
 • Alojzy Pronobis z Bytkowa

 Pomnik upamiętniający I Powstanie Śląskie

fot. Pomnik upamiętniający I Powstanie Śląskie

15:16, powstanieslaskie
Link Dodaj komentarz »
I powstanie śląskie - 16 sierpnia - 26 sierpnia 1919.
15:12, powstanieslaskie
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2